Dodávku a montáž elektroinstalací v rozsahu NN zajišťujeme dle projektů a individuálních potřeb zákazníků.

Společnost ELPOM s.r.o. provádí průmyslové, stavební a bytové rozvody NN, opravy elektroinstalace včetně demontáže starých rozvodů NN a montáže nových rozvodů NN, dodávka a montáž systémů nouzové dodávky elektrické energie – UPS, zpracování projektové dokumentace, provádíme dodávku a montáž hromosvodů, všechny námi provedené elektromontážní práce a dodávky splňují požadavky platných norem a samozřejmostí je výchozí revize elektrického zařízení.

Při realizaci jednotlivých zakázek klademe důraz a kvalitu provedených prací a dodávek, tak abychom zajistili co nejlepší dostupné řešení jednotlivých požadavků našich zákazníků. Naši zaměstnanci prochází pravidelným školením a dodávané materiály jsou jen od prověřených dodavatelů.

V rámci NN zajišťujeme jednotlivá řešení typu:

 • Instalace kabelových nosných konstrukcí
 • Instalace NN kabelů
 • Montáž rozvoden NN
 • Montáž a výroba silových rozváděčů NN
 • Záložní zdroje UPS, dieselagregáty
 • Osvětlení vč. řízení
 • Vrchní vedení NN
 • Zemní kabelové rozvody
 • Přeložky NN vedení

Naše nabídka v oblasti NN montáže souhrnně obsahuje:

 • rozvody NN průmyslové objekty, výrobní a skladovací provozy, sportovní haly. Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáž osvětlení, dodávka a montáž rozvaděčů NN, rozvodny NN, trafostanice, připojení průmyslových objektů na distribuční soustavu, kompenzace, záložní zdroje, venkovní osvětlení průmyslových objektů a hal, přesuny a přemístění technologií, revize elektrického zařízení

 • rozvody NN kancelářské objekty, školy, obce. Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávky a montáž osvětlení, demontáže staré elektroinstalace a osvětlení, opravy elektroinstalace, výměny světelných zdrojů, rozvaděče NN, revize elektrického zařízení

 • rozvody NN bytová výstavba. Dodávky a montáže silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáže osvětlení, elektrických spotřebičů, zapojení elektrických spotřebičů, elektrické vytápění, přepěťová ochrana, revize elektrického zařízení

 • zpracování projektové dokumentace Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení

 • zpracování projektové dokumentace a realizace přípojek NN. Zpracujeme projektovou dokumentaci pro přípojku NN, realizace přípojek NN, přeložky NN, provádíme PPN,

 • revize elektrického zařízení