Zabezpečení objektů – EZS

Projekty, montáže, revize a servis

Provádíme instalace zabezpečení objektů od malých (byty, domy, malé provozovny, …) s nízkou úrovní rizika až po velké objekty s vysokou úrovní rizika (instituce, výrobní areály, …). EZS – elektronické zabezpečovací systémy navrhujeme vždy podle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka, dále pak podle výše rizika napadení objektu, systémových a režimových požadavků klienta.

Používané technologie

Při instalacích využíváme prvků od různých výrobců, především kanadské firmy PARADOX tak,  aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka s optimálním využitím poměru výkon-cena. Tyto systémy jsou dodávány v provedení jak pro použití ve vnitřních prostorách, tak pro použití i ve venkovních prostorách (složitých klimatických podmínkách).

Požární signalizace – EPS

Projekty, montáže, revize a servis

Dodáváme projekty, montáže, revize a servis. Provádíme instalace elektrického požárního zabezpečení objektů od menších objektů (byty, domy, kanceláře, …) až po velké objekty (instituce, výrobní areály, ….)

Slouží k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru. EPS se zejména využívá v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, divadla, kina, nádražní haly apod. EPS je plně automatický systém, jehož úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru s přesným určením ohroženého prostoru. Systém může být přímo napojen na hasičský sbor a automaticky ovládat např. hasicí zařízení (springlery), ovládat protipožární dveře atd…
Systémy elektronické požární signalizace jsou zapotřebí všude tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení – čidla identifikujeme požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř. Detekovaný stav je signalizován na ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. Aktivace zařízení způsobí požární situaci, která se přímo řídí požárním řádem a uvádí do chodu další zařízení , které mají informovat o požáru jako sirény, rozhlasové zvukové zařízení a majáky, zařízení dálkového přenosu požárního poplachu komunikujícího s hasiči  nebo přímo zařízení způsobující inicializaci systému odvodu kouře a tepla, automatické otevření únikových cest, ovládání evakuačních výtahů, aktivaci varovného hlášení evakuačního rozhlasu nebo spuštění automatických hasících zařízení. Systém EPS může být také uveden do provozu i další osobou, která se přímo účastní vzniku požární situace a to požárním tísňovým tlačítkem, která jsou zpravidla umístěna na přístupových cestách.

Používané technologie

Naše firma nabízí elektronickou požární signalizaci založenou na konvenčních (malé objekty, bez požární zprávy, ..) i na adresných systémech umožňujích rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.
EPS signalizace slouží ke včasnému rozpoznání příznaků požáru, zvukové a optické signalizaci tohoto stavu a případné aktivaci navazujících požárně-bezpečnostních zařízení (únikové východy, VZT, odvětrání apod.). Při instalacích využíváme systémů od renomovaných výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka vzhledem k  velikosti objektu s optimálním využitím poměru výkon-cena. Jedná se převážně o systémy německého výrobce JOB detectomat, dále pak EPS LITES, ESSER, ARITECH, SCHRACK, BOSCH, ZETTLER aj.

Kamerové systémy – CCTV

Projekty, montáž, revize a servis

Dodáváme projekty, montáže, revize a servis. Nabízíme profesionální řešení pro malé aplikace, jako jsou rodinné domy, obchody a kanceláře, tak i pro rozsáhlé a náročné aplikace v průmyslu s řádově desítkami kamer.

Nabízíme profesionální řešení pro malé aplikace, jako jsou rodinné domy, obchody a kanceláře, tak i pro rozsáhlé a náročné aplikace v  průmyslu s řádově desítkami kamer. Kamerové systémy (CCTV) slouží k monitorování venkovních prostranství i míst uvnitř budov, mohou také zajišťovat sledování pohybu osob, vozidel, případně technologických dějů. Systém se může skládat ze statických i  otočných kamer a může pracovat ve zcela automatickém režimu nebo být ovládán např. ostrahou objektu. Moderní kamerové systémy  umožňují připojení do sítí LAN/WAN. Uživatel s dostatečnými přístupovými právy se může vzdáleně nejen do systému připojit a sledovat  obrazy z živých kamer, ale i sledovat záznam, případně celé zařízení vzdáleně ovládat. Tak si můžete prohlédnout svůj byt nebo dům, pokud jste na dovolené přes internet nebo pomocí svého mobilního telefonu. V kombinaci např. s elektronickým zabezpečovacím systémem lze zvýšit jejich efektivnost a tím i vaše bezpečí.

Pokud uvažujete o pořízení kamerového systému, je potřeba pečlivě zvážit, co od tohoto systému očekáváte a na základě toho volit technologii a konkrétní komponenty. Jsme schopni vám nabídnout jak velmi levné řešení, které bude vhodné pro jednoduché aplikace, tak i technicky špičkové zařízení, které vám poskytne maximum pro splnění i těch nejnáročnějších požadavků.

Ostatní slaboproud

Dodáváme projekty, montáže, revize a servis. Provádíme montáže strukturované kabeláže, kontrola vstupu a docházky, telefonní ústředny, domácí telefony a videotelefony, ochrana zboží.

Strukturovaná kabeláž

Montáže, projekty, revize a servis

Provádíme instalaci strukturované kabeláže od propojení dvou počítačů (tzv. minisítě) přes sítě umístěné v jednom patře objektu  až po sítě v objektech o více podlažích. Dále nabízíme instalaci strukturované kabeláže v rodinných domech, kde je výhodou využití  sítě i pro rozvod telefonu. Veškeré strukturované sítě dosahují parametrů Cat5E, tzn. umožňují přenos dat v pásmu min. 100 MHz.  Instalaci provádíme vč. návrhu dle specifických podmínek jednotlivých instalací.

Struktura kabeláže – Jedná se jak o metalické, tak i optické prvky. Nejčastěji se používá stromová struktura kabeláže, která je odvozena z principu vytváření telefonních sítí. Na koncích tohoto  stromu jsou zapojeny další prvky sítě (terminály,servery, počítače). V uzlech stromu jsou umístěny aktivní prvky sítě (router,  switche, huby, ústředny, multiplexory, repeatery, atd.). Strukturovaná kabeláže v každé větvi vede z propojovacího uzlu sítě k zásuvce v kanceláři k podřízenému uzlu sítě. Typ zařízení,  které je připojeno ke koncové zásuvce, je pak určen topologií sítě . Pokud je v uzlu aktivní prvek počítačové sítě a telefonní  ústředna, může být zásuvka připojena buď k počítačové síti nebo k telefonní síti. Určení zásuvky lze kdykoliv jednoduše změnit.  Není přitom nutné instalovat nové kabely.

Používané technologie

Při instalaci využíváme technologie od renomovaných výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka vzhledem k velikosti objektu a nárokům zákazníka.

 • Datové zásuvky
 • Kabely

 • Metalické kabely
 • Optické kabely
 • Propojovací kabely
 • Datové rozvaděče
 • Propojovací panely ISDN
 • Propojovací datové panely

Kontrola vstupu a docházky (ACS)

Montáže, projekty, revize a servis

Provádíme instalace ACS od malých lokálních zařízení, po velké systémy např. pro výrobní areály s kombinací kontroly vstupu v různých částech objektu, parkoviště, kontroly docházky s předzpracováním dat pro mzdovou agendu, jídelnu apod.

Přístupové systémy umožňují eliminaci vstupu nepovolaných osob do vyhrazených prostor, dále monitorování pohybu osob ve střežených prostorách. Přístupové systémy jsou řešeny modulárně, což umožňuje realizovat řešení přesně podle požadavků zákazníka. Mohou být provozovány samostatně, nebo v rámci komplexního bezpečnostního systému s propojením na zařízení EZS, EPS, CCTV.

Docházkové systémy urychlují a zpřesňují evidenci docházky zaměstnanců a můžou sledovat aktuální přítomnost osob na pracovišti. Mikroprocesorové terminály nahrazují klasické elektromechanické hodiny. SW minimalizuje ruční zpracování odpracované doby a umožňuje automatické převody dat do dalších informačních systémů (personalistika a mzdy). Systém výrazně ulehčuje a zrychluje práci všem uživatelům.

Používané technologie

Při instalacích využíváme systémů dle potřeb zákazníka a to především od výrobců:
IMPRO, DOORIOS, PARADOX, ……

Používaná média
PIN kód, magnetické karty, magnetické klíče, čipy TOUCH MEMORY, bezkontaktní karty, biometrické snímače (otisk prstu, geometrie ruky)

Telefonní ústředny

Montáže, projekty, revize a servis

Provádíme instalace telefonních ústředen od jednoduchých ( rodinné domy, malé firmy, …) až po velké systémy s větším množstvím poboček. Montujeme ústředny analogové, digitální, ISDN, GSM, …

Digitální telefonní ústředny jsou technologickou špičkou dnešních komunikačních systémů. Tato zařízení neřeší již jen potřebu zajistit hlasová řešení, ale jsou vybavena i celou škálou dalších rozmanitých funkcí. Díky těmto funkcím je možno integrovat tyto systémy do dalších IT systémů a tvořit tak celé sítě, které Vám a vašemu pracovnímu týmu usnadňují a zpřehledňují komunikační potřeby. Soubor všech jejich schopností a funkcí umožní Vaší firmě vytvořit kvalitní a moderní komunikační prostředek, který si dnešní doba tolik žádá…

Analogové telefonní ústředny slouží v dnešní době k vyřešení telefonní komunikace v domácnostech a malých firmách. Umožňují připojit analogové státní linky a ty rozvést na další pobočky. Trendem dnešní doby je propojit systémy telefonní a systémy domácích dorozumívacích systémů v jeden celek.

VOIP (IP) telefonní ústředny jsou komunikační systémy plně kompatibilní se současným světem IP komunikace. IP řešení je optimální pro firmy budující komunikační systém s jednotnou robustní infrastrukturou připravený na budoucí vývoj a nové technologie.

Používané technologie

Při instalacích využíváme prvků od různých výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka  s optimálním využitím poměru výkon-cena. Jedná se převážně o prvky:

AGFEO, GESKO, 2N

Domácí telefony a videotelefony

Montáže, projekty, revize a servis

Provádíme instalace domácích telefonů a videotelefonů od jednoduchých komunikačních zařízení a videovrátných až po velké systémy s několika vchody a větším množstvím videotelefonů, nebo jen telefonních stanic v barevné nebo černobílé variantě, digitální nebo analogové.

Domovní telefony a videotelefony jsou vhodné všude tam, kde je žádoucí před otevřením znát totožnost návštěvníka. Pokročilá technologie dovoluje příchozího identifikovat i při velmi nízkém osvětlení. Dále máte možnost monitorování pohybu v určeném prostoru a ovládat elektrický zámek.

Používané technologie

Při instalacích využíváme systémů dle potřeb zákazníka. Některé systémy umožňují i využití stávajících rozvodů domácích telefonů. Videotelefony, komunikační zařízení – Zámkové systémy – BEFO, ABLOY

Ochrana zboží (EAS)

Montáže, projekty, revize a servis

Provádíme instalace EAS od malých obchodů po velké obchodní domy. Montujeme radiofrekvenční systémy (RF),  elektromagnetické systémy (EM), smyčkové systémy, zrcadla.

Používané technologie

Při instalacích využíváme systémů dle potřeb zákazníka a to především od výrobců: GATEWAY, MYRIAD

 • Radiofrekvenční systémy (RF) – systém na ochranu zboží je založen na detekci etiket v poli mezi dvojicí antén.  V případě potřeby je možné přidat do řady další antény a vytvořit vícepočetné průchody.

 • Elektromagnetické systémy (EM) – systém na ochranu zboží je založen na detekci etiket v elektromagnetickém poli  mezi dvojicí antén. V případě potřeby lze průchod rozšířit o další anténu a vytvořit dvojprůchod.

 • Smyčkové systémy – ochrana zboží pomocí smyčkových alarmů je založena na propojení vybraného sortimentu zboží  s ústřednou pomocí drátů.

 • Zrcadla – výhody jsou jednoduchá a rychlá montáž, účinnost, cena.

Vhodné použití:

 • textil, oděvy

 • obuv
 • galanterie
 • sportovní potřeby
 • drobné zboží
 • audio/video nosiče
 • potravinářské zboží
 • oční optika
 • apod.